Motion och psykisk hälsa – har det någon inverkan?

by

Motion och psykisk hälsa är oupplösligt förknippade med varandra. Har du någonsin märkt hur bra du känner dig efter ett hårt pass på gymmet? Eller efter en lång promenad på en krispig vinterdag, eller kanske efter att ha plågat banorna i simbassängen i en timme eller så? Det är delvis detta vi talar om.

Studier har visat att regelbunden fysisk aktivitet kan ha en betydande effekt på vår mentala hälsa. Det handlar bland annat om att öka självkänslan, minska ångest och depression. Det har också visat sig att det kan bidra till att bromsa uppkomsten av eller minska risken för att du drabbas av degenerativa kognitiva tillstånd som demens och Alzheimers sjukdom.

Vuxna bör sträva efter minst 30 minuters aktivitet av måttlig intensitet fem gånger i veckan. Detta kan vara vad som helst. Simning, löpning, promenader, tennis, cykling, badminton, gympa, vad det än är som får dig att röra på dig. Allt räknas!

Motion och psykisk hälsa – vad har det för effekt?

Det är bevisat att regelbunden motion har en positiv inverkan på vår mentala hälsa. Från vårt allmänna humör till att hjälpa till med depression och ångest och till och med hjälpa till att förhindra kognitiva tillstånd som demens – motion hjälper till med allt! Här tar vi en titt på alla aspekter av vår mentala hälsa och hur motion kan bidra till att ge den en skjuts uppåt.

Motion och vårt humör

Studier har visat att även korta träningsperioder har en positiv inverkan på vårt humör. Forskare fann att deltagarna kände sig mer nöjda, alerta och lugna efter en period av aktivitet än efter en period av inaktivitet. Samma studie visade att den största positiva effekten som träning hade på deltagaren kom när deras humör började på en låg nivå innan de började träna.

Motion och dess inverkan på stress

Det är välkänt att motion har en positiv inverkan på både stressymptom och vår självkänsla. Det är bevisat att de personer som motionerar mer tenderar att lida mindre av stress än de som är mindre aktiva. Stresssymptom är bland annat aptitlöshet, svettning, ökad hjärtfrekvens och en ökning av blodtrycket. Många människor som upplever stress har också svårt att sova. Så om du upplever något av dessa symtom, varför inte försöka vara mer aktiv? Det är nästan säkert att det hjälper!

Motion och självkänsla

Det har också visat sig att motion har en enormt positiv inverkan på vår självkänsla. Självkänsla är en viktig indikator på vår mentala hälsa och vårt välbefinnande, och varje positiv påverkan vi kan ha på den är en bonus. Träning och fysisk aktivitet ger en känsla av prestation och en känsla av självkänsla som mycket lite annat gör, och om du lyckas nå mål som t.ex. viktminskningsmål eller prestationsmål kan det bara ha en extra positiv inverkan på din självkänsla.

Motion, demens och kognitiv nedgång

Detta är ett område som många inte känner till så väl. I takt med att befolkningen har blivit äldre har antalet fall av degenerativa kognitiva tillstånd som demens och Alzheimers sjukdom ökat. Nedgång i kognitiva funktioner, såsom minnesförlust och bristande koncentration, är dock vanligt även bland de äldre människor som inte lider av dessa fruktansvärda tillstånd.

Studier har dock visat att det finns ljus i slutet av tunneln. Daglig fysisk aktivitet bland vuxna har visat sig minska risken för att vuxna drabbas av demens med så mycket som 20 eller 30 procent. Samtidigt gör daglig motion också att människor har mycket mindre sannolikhet att uppleva symtom på kognitiv nedgång, även om de inte utvecklar ett tillstånd som demens.

Motion, depression och ångest

I vissa fall ordineras motion av medicinska experter i stället för eller som ett komplement till antidepressiva läkemedel. Det finns få eller inga biverkningar, och motion har inte samma stigmatisering som att ta mediciner eller delta i terapisessioner, vilket gör det till ett mycket effektivt verktyg i vapenarsenalen mot dessa tillstånd. Motion är dessutom kostnadseffektiv och tillgänglig för alla. Det har visat sig att motion bidrar till att minska ångest- och depressionsnivåerna hos personer med lindriga symtom, samtidigt som den ger människor möjlighet att själva hantera sina egna tillstånd, vilket ytterligare bidrar till att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Så där har du det. Motion och fysisk aktivitet är verkligen ett av de bästa verktygen vi har för att förbättra vår mentala hälsa. Kom ihåg att förebygga är bättre än att bota, så gå ut och var aktiv!